Logo EU Program rozvoje venkova

Projekt: Inovace výroby funkčních mléčných nápojů

Hlavní cíl operace: Cílem je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Společnost Moravia Lacto a.s. realizuje ve svém závodě v Jihlavě projekt s názvem „Inovace výroby funkčních mléčných výrobků“, jehož cílem je rozšíření sortimentu mléčných výrobků o funkční mléčný výrobek s využitím zahuštěné demineralizované syrovátky se zvýšeným obsahem syrovátkových bílkovin a obsahem významných nutrientů a se sníženým obsahem nežádoucích látek.

Projekt bude podpořen prostřednictvím Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020, v rámci Opatření 16. Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Výsledkem projektu bude inovovaná výroba funkčních mléčných produktů s lepšími nutričními, funkčními a užitnými vlastnostmi a s prodlouženou trvanlivostí. Nový výrobní postup zajistí inovaci procesu i u stávajících produktů, které díky inovovanému postupu výroby, inovovanému obalu, získají vyšší trvanlivost, atraktivnost a lepší užitné vlastnosti pro konzumenta.

Finálním výsledkem projektu budou nové mléčné výrobky s lepšími nutričními, funkčními a užitnými vlastnostmi a prodloužení trvanlivostí.

Místo realizace projektu: Moravia Lacto a.s., Jiráskova 2430/94, Jihlava

Zahájení projektu: duben 2016

Ukončení projektu: červen 2017

 

Logo EU Program rozvoje venkova

Projekt: Inovace výroby, porcování a balení sýrů

Cíl operace: Cílem je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Společnost Moravia Lacto a.s. realizuje ve svém závodě v Jihlavě projekt s názvem „Inovace výroby, porcování a balení sýrů“,  jehož cílem je inovace stávajících postupů a rozšíření sortimentu sýrového programu společnosti. Výsledkem projektu bude inovovaná výroba nového typu sýra s nízko dohřívanou sýřeninou, který se bude vyznačovat novými chuťovými, nutričními, funkčními vlastnostmi a prodlouženou trvanlivostí. Pro nový sýr i stávající sortiment sýrů dojde k zavedení nového způsobu balení a obalu. Sýry tak získají vyšší kvalitu a trvanlivost.

Na dosažení cílů projektu bude společnost Moravia Lacto a.s. spolupracovat s odborným subjektem, Výzkumným ústavem mlékárenským s.r.o.

Projekt bude podpořen prostřednictvím Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020, v rámci Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Místo realizace projektu: Moravia Lacto a.s., Jiráskova 2430/94, Jihlava

Předpokládané fyzické ukončení projektu: březen 2020

 

Logo EU Program rozvoje venkova

Projekt: Instalace parního kotle (reg. číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012008)

Předmět projektu:

Předmětem projektu je instalace nového středotlakého parního kotle o jmenovitém parním výkonu 8 t/hod. místo původních již demontovaných kotlů Slatina (K1 a K2).

Hlavním cílem bylo nahradit již nefunkční zastaralé kotle typu Slatina novým kotlem, který by měl vyšší účinnost a tím by došlo k úsporám energie a snížení emisí CO2 a NOx.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.